Организация на сватби, кръщенета, рождени дни, момински, бебешки и др. видове партита
Darabel

Изисквания за сключване на църковен брак

Изисквания за сключване на църковен брак

Съществуват четири групи условия, които са необходими за сключването на православен църковен брак:

I. Избор на разрешен от църквата ден за сключване на брак

II. Липса на определен тип родствена връзка между младоженците

1. Кръвно родство по права линия от всички степени.

Родство по права линия означава произход на едно лице от друго лице. (Баща/дядо не може да се ожени за дъщеря/внучка и т.н.)

2. Кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително.

Родство по съребрена линия означава две лица да имат общ родоначалник. Родоството по съребрена линия възниква между братя и сестри и техните наследници. Степените на родство се определят според броя на връзките до родоначалника. Така например брат и сестра имат родство от втора степен (брат –> родител <– сестра) чичо и племенница имат родство по съребрена линия от трета степен ( чичо –> родител <– брат на чичото <– племенница)

В това отношение гражданския закон забранява браковете между роднини по съребрена линия до четвърта степен включително.

И двете забрани нямат особено практическо приложение, тъй като съвременния морал налага значително по-широки граници, в които подобни отношения биха били неприемливи (Така например втори братовчеди биха могли да сключат и граждански и църковен брак, тъй като са роднини от шеста степен по съребрена линия, но едва ли такъв брак би бил обществено приемлив.) Все пак забраните осигуряват защита срещу бракове по сметка за преразпределяне на неоткрити наследства.

3. По двоеродие (сватовство) до трета степен и от четвърта степен само случаите: двама братя да вземат две сестри и брат и сестра да вземат сестра и брат.

Сватовство настъпва между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг. Бащите на двама съпрузи например става роднини по сватовство от втора степен. Така е, защото всеки от бащите е роднина по права линия от първа степен с детето си и събирайки двете степени получаваме втора степен. Дядо на единия съпруг и баба на другия съпруг са роднини по сватовство от четвърта степен (две степени от дядото до внука му съпруг и аналогично две степени от бабата до внучката й съпруга). За тях няма пречка да сключат брак – забраната за роднини от четвърта степен по сватовство се отнася само за братя и сестри.

4. По св. Кръщение – първа степен и от втора степен следните: кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници.

Първа степен по св.Кръщение означава, че кръстник не може да се ожени за своя кръщелник. Хипотетично би било възможно кръстник да сключи брак със сина на своя кръщелник – забраната за брак при втора степен родство по кръщение е установена единствено за кръстниците и родителите на кръщелниците. Тази хипотеза, обаче е малко вероятна.

В гражданския ни закон има още една забрана , която не е налице в църковния канон. Тя се отнася до лица, между които осиновяването е създало отношение на роднини по права линия (осиновител и осиновен) или пък отношение на братя и сестри.

III. Представяне на определени документи:

1. Акт за граждански брак.

2. Кръщелни свидетелства на младоженците и кумовете

При сключване на църковен брак е необходимо и младоженците и кумовете да са кръстени като православни християни. Това се доказва с кръщелните свидетелства. В много църкви се сключват бракове и без да са предоставени свидетелствата, тоест на „честна дума”.

3. Декларация, подписана от брачущите се, че са православни християни, че нямат помежду си родство, при което не се позволява църковен брак, и че не встъпват в пети брак.

IV. Какво се носи в църквата:

1. Масивни ритуални свещи, свързани с панделка

Използват още от самото начало на ритуала. Важно е да са големи, за да не свършат преди края на церемонията.

2. Ритуална чаша

От нея свещенникът ви дава да отпивате по време на ритуала.

3. Червено негазирано вино

4. Хляб (питка) и мед

Също използвани в ритуала – свещенникът ви захранва.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg